عکـــــس نوشتــــه

امــــام عالم

تنها نيستيم

جمعه و حسِ تنها نبودن و منتظر امام بودن

افسردگی دل و راه حل آن

انسان موجودی مادی است که نیاز های مادی دارد، موقع گرسنگی طالب غذاست. و اگر غذا به او نرسد، کارکردش کم می شود. افسرد...

عبـــــرتـ گــاه

نامِ نيك، تربيتِ نيك، تعليمِ قرآن

صد يا هزار آه و افسوس ... نام هايي مي گذاريم كه حتي معنايشان را نمي دانيم تربيت را به فضاي مجازي سپرده ايم آموزش زبان انگليسي در اولويت است

داستانک

  • شاخه گلِ کنیـــز و لطف امیــــر

    کنیزی شاخه گلى را به امام حسین (علیه السلام ) هدیه کرد، حضرت همان لحظه آن کنیز را در راه خدا آزاد کرد. انس بن مالک به آن...

  • تـــو خـــــوب باش

    مردى نزد رسول خدا(صلی الله علیه و آله ) آمد و عرض کرد: اى رسول خدا! همه افراد فامیل من تصمیم گرفته اند که بر من حمله کنن...

  • فروشگاه نیمه بزرگی بود. جلوی درب فروشگاه تابلویی نصب شده بود که « خرید فقط با عابر بانک صورت می گیرد» چرا؟ چون که رئیس م...