حقوق فرزندان (فرزند تو، فرزند توست …)

از دشوارترین وظایف والدین نسبت به فرزندان، ارائه تصویر و تفسیر صحیح از وجود زن و مرد، دختر و پسر است. گاه والدین با رفتار خود، از وجود پسر و دختر تعریفی ارائه می‌کنند که با اصول دینی و حتی عقلی هم سازگاری ندارد. آنها باید زن و مرد را مکمل یکدیگر جهت تعالی درجات روحی و رسیدن به سعادت بشناسانند نه ضد هم و مقابل هم.

تفاوت گذاشتن میان آزادی پسر و دختر در خانه و بیرون آن و برخورد تبعیض وار، باید با توجیه منطقی صورت گیرد. تفاوت غیر منطقی و ناصحیح سبب می‌شود دختر در جایی که میدان را برای آزادی خود گشاده ببیند، شتابان به آن رو کند و حتی مصالح خود و خانواده اش را در نظر نگیرد و تنها بدین بیندیشد که هر روز بیشتر از قبل، مثل مرد شود.

دختران نیز بهتر است بدانند انتظاربیشتر نسبت به  رعایت پاره ای اصول انضباطی و اخلاقی  از سوی آنها به معنای آزادتر بودن پسران و محدود بودن دختران نیست، بلکه آسیب پذیر بودن دختر است که سبب می‌شود از او انتظار داشته باشند که اصول انضباطی را بیشتر مراعات کند.  

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *