حدیث در مورد اذان گو و موذن
  • یاد آور یاد خدا ….

    موذن یا اذان گو، کسی که خداوند به او توفیق داده است تا پیک او برای رساندن ندایش باشد.  همان که صبح زود، ب ...

    موذن یا اذان گو، کسی که خداوند به او توفیق داده است تا پیک او برای رساندن ندایش باشد.  همان که صبح زود، به عشق خدا، بلندگوی مسجد را روشن و "الله اکبر" می گوید و او که دستش را بروی گوش می گذارد تا تعاد ...

    بیشتر بخوانید